Včeraj prenos Mihaila Zelenskogo o izgubi teže čudež

1.1.2. Knjiga citiranega francoskega avtorja je v Slovenijo nemudoma prinesla svež piš. Gornji navedek je bil osnova za eno osrednjih misli slavnostnega nagovora, ki ga je imel zgodovinar mag. Jurij Emeršič letos na Teharjah.

1. 2 ZGODOVINSKI ČASOPIS HISTORICAL REVIEW ИСТОРИЧЕСКИИ ЖУРНЛЛ ^ ^ (05) YU ISSN GLASILO ZVEZE ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE Uredniški odbor: dr. Ferdo Gestein dr. Bogo Grafenauer dr. Vasilij Melik (glavni in odgovorni urednik) Janez Stergar (namestnik glavnega urednika) dr. Miro Stiplovšek Peter Stih (tehnični urednik.

Tega nam posreduje šele tako imenovani čudež z dežjem," ki se je pripetil leta 172 med vojno Marka Avrelija proti Germanom. Apolinarij10 in Tertulijan1 1 izvajata ta dogodek, ki je upodobljen tudi na stebru Marka Avrelija v Rimu (slika 2), v nasprotju z uradnim mnenjem, ki ga zastopa na primer Dio Kasij (Historia Romana 71, 8-10), od molitve krščanskih vojakov z Vzhoda.

debelo prehranskih izdelkov

No category; Liber amicorum - Jezik in Slovstvo.

^^ ^olct gorenjski Časnik od leta 1947 gorenjski glas torek, 31. maja 2005 k ^ f - j prvi predhodnik tednik goreniec icta 1900 leto lviii, št. 43, cena 200 sit, 16 hrk i odgovorna urednica: marija volČjak.

Elixir hujšanje magic toplo

Vsebina Vsebina.

- O odhodu nesrbskih narodov iz Jugoslavije glej tudi Matković, Povijest Jugoslavije, str. 412-413. 65 Vodopivec, Srednja Evropa, str. 14. 66 O tem glej tudi Matković, Povijest Jugoslavije, str. 416-424.

Comments